slider

Please fill in your email and organization and download our brochures to learn more about Laboratory Informatics Solutions for all kinds of laboratories!

Analytical Testing Laboratories

The right LIMS for Analytical Testing Laboratories - LabVantage enables you to serve your clients better, to comply with quality requirements and makes your lab more efficient. LabVantage comes ready with all the modern and rich LIMS functionalities you need to run your lab and stay ahead of your competition.

Download

R & D Laboratories

The right LIMS for R & D - LabVantage enables you to innovate faster, collaborate, and remove silos of data to increase efficiency. LabVantage comes ready with all the modern R&D LIMS functionalities to you need to run your lab more effectively and stay ahead of your competition.

Download

Pharma Laboratories

The right LIMS for pharmaceutical laboratories - LabVantage Pharma enables you to control quality with full traceability, comply with quality requirements and makes your lab more efficient. LabVantage comes ready with all the modern and rich LIMS functionalities you need to run your lab more efficiently.

Download

QC/QA Laboratories

The right LIMS for QC/QA laboratories - LabVantage enables you to control quality with full traceability, deliver results and reduce turnaround time with automation. LabVantage comes ready with all the modern and rich LIMS functionalities you need to run your lab more efficiently.

Download

Biobank

The right LIMS for biobanks - LabVantage Biobanking removes data silos of your biobank and enables you to manage your biorepository using a single system. LabVantage addresses all aspects of biorepository management. LabVantage also enables collaboration among researchers while ensuring data security and regulatory compliance.

Download

Healthcare Laboratories

The right LIMS for healthcare laboratories - LabVantage Medical Suite is a Laboratory Information Management System (LIMS) specifically developed for healthcare laboratories. It integrates all medical laboratory disciplines under the same umbrella and considers their distinct needs and workflows.

Download

Instrument connections

LabVantage Connect is a platform independent integration tool, enabling communication between laboratory instruments and LIMS. It that has already been successfully connected with over 500 different types of instruments.

Download

Laboratory Intelligence

With our Laboratory Intelligence solutions and services, LIMS data is used intelligently, enriched to support daily operations and statistical purposes and displayed with dynamic and visual end-user interfaces.

Download

Laboratoria usług analitycznych

LabVantage umożliwia lepszą obsługę klientów, spełnia wymagania jakościowe oraz zwiększa wydajność pracy w laboratorium. LabVantage wyprzedzając konkurencję posiada  wszystkie nowoczesne funkcjonalności LIMS potrzebne do prowadzenia laboratorium.

Download

R&D laboratoria

LabVantage umożliwia szybsze wprowadzanie innowacji i współpracę. Eliminuje silosów danych w celu zwiększenia wydajności. LabVantage jest gotowy na wszystkie nowoczesne funkcje R & D LIMS, abyś mógł efektywniej pracować w laboratorium i wyprzedzić konkurencję.

Download

Pharma

LabVantage Pharma umożliwia kontrolę jakości z pełną identyfikowalnością, spełnia wymagania jakościowe i zwiększa wydajność laboratorium. LabVantage jest dostarczany z wszystkimi nowoczesnymi funkcjami LIMS, które są potrzebne do wydajniejszej pracy w laboratorium.

Download

Laboratoria kontroli jakości

LabVantage pozwala kontrolować jakość z pełną identyfikowalnością, dostarczać wyniki i skracać czas realizacji procesu dzięki automatyzacji. LabVantage jest dostarczany ze wszystkimi nowoczesnymi funkcjami LIMS, które są potrzebne do wydajniejszej pracy w laboratorium.

Download

Biobank

LabVantage Biobanking gromadzi silosy danych biobanku i umożliwia zarządzanie biorepozytoriami za pomocą jednego systemu. LabVantage zajmuje się wszystkimi aspektami zarządzania biorepozytorium. LabVantage umożliwia również współpracę między badającymi, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami.

Download